העמותה נמצאת בימים אלו לקראת סיום התהליך לקבלת זכאות מס לתרומות (סעיף 46).

תודה רבה על סבלנותכם!

 

הורדת מסמך אישור ניהול תקין